„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść.” Parafia w której nikogo się nie odtrąca – cz. 2

„Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść.” Parafia w której nikogo się nie odtrąca – cz. 2

Zasadami Akcji Katolickiej są: rodzina, miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Byłem przybyszem, a przygarnęliście mnie; nagi – a odzialiście mnie; zachorowałem, i odwiedziliście mnie… – mówi Pan Jezus w Ewangelii wg św. Mateusza.

Kiedy Go zapytali sprawiedliwi: A kiedy widzieliśmy Ciebie jako przybysza i przygarnęliśmy, albo nagiego i odzialiśmy? Odpowiedział im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 31-46). Właśnie ta zasada przyświeca ks. Zygmuntowi Kokoszce, proboszczowi parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie.

Po wielkich wydarzeniach historycznych roku 1989, upadku „żelaznej kurtyny”, demokratycznych rewolucjach w rządzonych przez komunistów państwach Europy Wschodniej, które zmieniły oblicze Polski, Europy i świata, nastąpiło historyczne spotkanie polskich biskupów z Ojcem Świętym, podczas wizyty ad limina Apostolorum (12.01.1993). Jan Paweł II zwrócił wówczas uwagę na problem nowej ewangelizacji, której domaga się współczesny świat: „Po latach zniewolenia przez system totalitarny Polska odzyskała suwerenność i wolność. Otworzył się niewątpliwie jakiś nowy etap w historii naszej Ojczyzny”. Papież postawił przed Kościołem polskim nowe zadania i nowe wyzwania na polu ewangelizacji. Zwracając się do biskupów w Polsce, podkreślał fakt, że wielką pomocą w prowadzeniu ewangelizacji są ludzie świeccy. Jednak do tego dzieła trzeba ludzi dobrze przygotować przez odpowiednią formację. Według Papieża: „Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie, bardziej bezpośrednio, współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego.[…] Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

To gorące pragnienie Ojca Świętego przybrało w naszej parafii realny kształt. 1 czerwca 2003 roku odbyło się zebranie założycielskie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka stała się ważną częścią wspólnoty parafialnej. Przez podejmowanie działań stałej i ciągłej formacji wiary wśród członków poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, korzystanie z Sakramentów Świętych, poznawanie społecznej nauki Kościoła i właściwe odczytywanie znaków czasu. Z pewnością można stwierdzić, ze wiary rodzą się czyny, następuje przenikanie różnych wspólnot i środowisk duchem Ewangelii. Formacja i akcja muszą odbywać się „razem” czyli we wspólnocie. Główne kręgi, pola i miejsca apostolskiego oddziaływania Akcji Katolickiej w naszej parafii to: rodzina, miłosierdzie, braterstwo i patriotyzm.

Kierując się duchem Ewangelii podejmowaliśmy działania mające na celu integrację naszej wspólnoty parafialnej, po przez systematyczny udział w mszach św., pielgrzymkach, organizacji i prowadzeniu festynów parafialnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym pod hasłem: „Bawiąc się – Ewangelizujemy”, pikników integracyjnych oraz przez udział w Marszach w Obronie Telewizji Trwam i Marszach w Obronie Życia i Rodziny. Modlitwą i pracą wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – Żywy pomnik świętego Jana Pawła II – wspomagającą zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin z małych miasteczek i wsi.

Dużym sukcesem naszego oddziału jest coroczna organizacja Orszaku Trzech Króli. W tym roku po raz 5-ty licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta biorąc udział w Orszaku dali świadectwo wiary, modlitwy, apostolstwa i zaangażowania. I co ważne, po raz pierwszy w takim rozmiarze, w lokalnej przestrzeni medialnej, pojawiła się wyraźna informacja o ewangelizacji, apostolstwie i potrzebie wyrażania wiary przez chrześcijan. Jestem przekonany, że wzorem Mędrców ze wschodu, którzy wrócili do swojej ojczyzny inną drogą odmawiając spełnienia prośby Heroda, również i my potrafimy zmienić swoją drogę życia tak, aby ta przemiana zaowocowała jeszcze większą miłością do Pana Jezusa i pozwoliła mam dostrzec potrzeby naszych bliźnich, którzy są obok nas niejednokrotnie w biedzie, chorobie i cierpieniu. I aby otworzyła nam oczy pozwalając dostrzec, że są moce i siły, które wbrew działaniom totalnej opozycji destabilizującym Polskę, mogą ocalić naszą ukochaną Ojczyznę i naszą narodową tożsamość.

Do sukcesu również należy zaliczyć inicjatywę PO AK przyjęcia przez RM oświadczenia w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender, które 29 września 2014 roku zostało przyjęte przez radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Przez kilkanaście lat współpracowaliśmy z dzierżoniowskim samorządem, który wspierał nas logistycznie i finansowo. Jednak w ostatnich latach, na skutek zmiany priorytetów przez UM dotyczących finansowania organizacji pozarządowych, współpraca została praktycznie przerwana. Za czas dobrej współpracy przekazujemy burmistrzowi, pracownikom UM i radnym serdeczne Bóg zapłać.

Na zakończenie należy wspomnieć o pozostałych istniejących w naszej parafii, równie ważnych grup biorących udział w dziele ewangelizacji. Są to: Dziesięć Róż Różańcowych, Wspólnota Krwi Chrystusa, Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół Domowy oraz Ruch Światło-Życie, Zespół Charytatywny, Poradnia Rodzinna, biblioteka, Eucharystyczny Ruch Młodych, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Towarzystwo Przyjaciół Seminarium.

Ciekawie zapowiada się praca formacyjna w nowo powstałym Męskim Plutonie Różańca, który jest modlitewną częścią wspólnoty Lew Judy. Do zasad, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, w łączności z braćmi należy: modlitwa (codzienna) i post (raz w miesiącu). Zapraszam mężczyzn do wstępowania do MPR. Zawracam się z tym apelem szczególnie do młodych mężczyzn, bo jak mówił św. Jan Paweł II 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”. Wstępując do Męskiego Plutonu Różańcowego otrzymacie możliwość podjęcia i wypełnienia zadań swojego Westerplatte.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*