Męskie Plutony Różańca w Dzierżoniowie. Tworzymy różańcową armię! Dołącz do walki!

Męskie Plutony Różańca w Dzierżoniowie. Tworzymy różańcową armię! Dołącz do walki!

„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.” (List do Efezjan 6, 10-19).

Powstają w Dzierżoniowie i okolicach, gromadząc mężczyzn gotowych do walki o każdy dzień. Niczym zawodowi żołnierze codziennie podejmują walkę duchową. Ich skuteczną bronią jest różaniec. Dlatego modlą się codziennie w intencjach papieża i Kościoła, Ojczyzny, rodzin, kapłanów, wszystkich kobiet i mężczyzn.

Pomysł na „męską” modlitwę wyszedł z toruńskiej wspólnoty Lew Judy, ale bardzo szybko rozprzestrzenił się – szczególnie za pośrednictwem internetu – na cały kraj. W parafii pw. Królowej Różańca Św. ideę Męskich Plutonów Różańca zaszczepił Mirosław Socha, który na zaproszenie o. Edward Staniukiewicza, podczas tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych zapoznał zainteresowanych mężczyzn z zasadami MPR. Dokładnie 27 marca 2017 r. przybył do nas, by w kościele wspólnie z o. Edwardem opowiedzieć o mocy prostej modlitwy i o tym, że tak niewiele trzeba – kilka minut dziennie – by zmienić siebie i otaczający świat. Mirosław jest dowódcą 37. Męskiego Plutonu Różańcowego im. św. Jerzego w Dzierżoniowie.

Ich słowa padły na podatny grunt, zebrała się pod dowództwem Piotra Pieszczocha, kilkunastoosobowa grupa mężczyzn, która wyraziła chęć wstąpienia do plutonu. Tak w Dzierżoniowie powstał następny Męski Pluton Różańca, który niebawem zostanie zarejestrowany w Kwaterze Głównej Plutonów w Toruniu, otrzyma numer i przyjmie imię błogosławionych męczenników o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, franciszkanów którzy ponieśli śmierć pracując na misjach w Peru. Działalność modlitewną i formacyjną pluton rozpocznie od 1 maja.

– Modlitwa mężczyzn ma w sobie coś z walki, dlatego mężczyznom łatwiej jest trwać w formacji przypominającej zasadami wojskowy oddział – mówił Socha. Funkcjonowanie każdego plutonu określają jasno zasady. Męski Pluton Różańca składa się z 21 mężczyzn. Każdy z nich codziennie odmawia jedną tajemnicę Różańca („Ojcze nasz”, 10 razy „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”), modlitwę do św. Michała Archanioła, wezwanie do patrona plutonu oraz do św. Józefa – patrona wszystkich plutonów. Modlitwę kończy wezwanie: „Prowadź nas, Panie, drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa”. Poinformował zebranych również o pozostałych zasadach Męskiego Pluton Różańca: Postu (raz w miesiącu). Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post. Modlimy się w intencji: By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja). Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.

Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy: w poniedziałek – wspólnotę Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie. We wtorek – naszą Ojczyznę i sprawujących władzę. W środę – wszystkie rodziny. W czwartek – wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan. W piątek – wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących. W sobotę – wszystkie kobiety i w niedzielę – papieża i cały Kościół.

W różańcu i poprzez różaniec znalazłem „łaskę drogi i prawdy” – dodał Mirosław.

Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców. Dołącz do nas, zapraszamy.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*