Obywatelski Ruch Patriotyczny jednogłośnie przyjął deklarację poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości

Obywatelski Ruch Patriotyczny jednogłośnie przyjął deklarację poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości

Jednogłośnie udzielonym absolutorium dla zarządu oraz również jednogłośnie przyjętą deklaracją wsparcia dla Prawa i Sprawiedliwości zakończyło się Walne Zgromadzenie Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, jakie 17 marca odbyło się w Dzierżoniowie.

W przyjętej przez stowarzyszenie Obywatelski Ruch Patriotyczny deklaracji czytamy:

„My, członkowie Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego, mając w pamięci skalę zaniedbań oraz – realizowanych w latach 2007-2015 przez rząd koalicji PO-PSL – działań na szkodę naszego Kraju, deklarujemy pełne poparcie dla Dobrej Zmiany, dokonującej się w Polsce za sprawą Zjednoczonej Prawicy, której przewodzi Prawo i Sprawiedliwość. Deklarujemy także pełne poparcie dla działań Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Za nami pierwszy rok intensywnej i owocnej pracy na rzecz przywracania i krzewienia postaw patriotycznych w lokalnych społecznościach. Rok owocnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, z Klubami Gazety Polskiej oraz Ruchem Społecznym im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Myśląc o tej bliższej i dalszej przyszłości, nadal konsekwentnie deklarujemy wolę podejmowania kolejnych działań mających wspierać zachodzące w naszej Ojczyźnie przemiany oraz oczywisty dla nas zamiar bliskiej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością oraz wszystkimi, którym prawdziwe dobro Ojczyzny leży na sercu.”

walne2walne3

W trakcie Walnego Zgromadzenia ORP prezes Ireneusz Wagnerowski oraz wiceprezes Roman Kowalczyk przedstawili sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w minionym roku. Następnie zgromadzeni jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi, kierowanemu w minionym roku przez prezesa Ireneusza Wagnerowskiego oraz wiceprezesów – Jarosława Kresę, Romana Kowalczyka, Irenę Bukalską i Janusza Manieckiego. W związku z rezygnacją ostatnich dwojga z wcześniej wymienionych z pracy w zarządzie, Walne Zgromadzenie dokonało też uzupełnienia składu zarządu o jedną osobę. Decyzją Walnego nowym członkiem zarządu ORP został Maciej Rojek.

Stowarzyszenie Obywatelski Ruch Patriotyczny zostało założone przed rokiem w Dzierżoniowie przez 23 osoby. Dzisiaj liczy 45 członków.

Foto: K. Janeczko/zPrawa.pl

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*