Petycja – o konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty

Petycja – o konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty

Szanowni Państwo, przez ostatnie 60 lat dopuszczalność aborcji w Polsce była praktyczną wymówką usprawiedliwiającą ogromne zaniechania państwa w obszarze wsparcia dla rodzin oczekujących na narodziny niepełnosprawnego dziecka, bądź przeżywających traumatyczne okoliczności jego poczęcia.

Dziś niezbędne jest stworzenie systemu wsparcia i pomocy, który zapewni każdemu dziecku ochronę jego godności, zaś całej rodzinie zagwarantuje bezpieczeństwo w najtrudniejszych chwilach macierzyństwa i rodzicielstwa. Nie wolno bowiem zapominać, że ochronie życia człowieka w okresie prenatalnym powinno towarzyszyć także realne wsparcie po jego narodzinach.

Aby zrealizować powyższy cel, niezbędne jest wdrożenie skutecznych działań systemowych, takich jak wsparcie dla hospicjów świadczących opiekę na rzecz rodzin zarówno przed, jak i po urodzeniu dziecka oraz szerokie otwarcie na współpracę z organizacjami społecznymi, doskonale odpowiadającymi na potrzeby rodziców i dzieci. Dopełnieniem zmiany systemowej musi być naprawa systemu świadczeń rehabilitacyjnych, zapewnienie realnego wsparcia psychologicznego dla rodziców oraz usprawnienie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych i procedury adopcyjnej. Nieodzowne jest też powołanie ogólnopolskiego telefonu wsparcia, dzięki któremu rodzice w najtrudniejszych chwilach otrzymają kompetentną, pełną współczucia i rzetelną informację o możliwości uzyskania pomocy ze strony państwa oraz organizacji pozarządowych.

Podpisując petycję, apelujemy do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej o stworzenie prawa, które w miejsce dotychczasowego przyzwolenia na odbieranie życia dzieciom, wyjdzie z pomocą tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Analizy prawne i konsultacje społeczne na potrzeby kampanii przygotowali eksperci Centrum Analiz i Centrum Bioetycznego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej ORDO IURIS.

Patronem społecznym petycji jest Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.

dr Joanna Banasiuk wiceprezes Instytutu Ordo Iuris

Małgorzata Owczarska prezes Konfederacji Kobiet RP

 

„Szanowny Panie Prezydencie,

Polacy od lat na szczycie hierarchii cenionych wartości stawiają szczęście rodzinne i dobre zdrowie. W te priorytety wpisuje się zdynamizowana w ostatnich miesiącach polityka rodzinna rządu RP oraz ogólnonarodowa debata o równej prawnej ochronie życia na każdym etapie jego rozwoju.

Wiele rodzin wychowuje dzieci dotknięte niepełnosprawnością albo chorobą zagrażającą ich życiu, wielkodusznie odpowiadając na niełatwe wyzwania dnia codziennego. Wiele z nich skonfrontowało się z prawdą o chorobie swego dziecka jeszcze przed jego narodzeniem. Jesteśmy winni tym rodzinom odpowiednią pomoc i wsparcie.

Tymczasem, przez ostatnie 60 lat dopuszczalność aborcji była praktyczną wymówką usprawiedliwiającą ogromne zaniechania państwa w obszarze wsparcia dla rodzin, które spodziewają się lub wychowują dzieci niepełnosprawne lub poczęte w traumatycznych okolicznościach gwałtu.

Nie ma wątpliwości, że naprawa tego stanu rzeczy może nastąpić jedynie przez wprowadzenie pełnej prawnej ochrony życia oraz zapewnienie pomocy materialnej i opieki dla rodzin przyjmujących i wychowujących dzieci dotknięte ciężką niepełnosprawnością albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Obecna oferta aborcyjna musi zostać zastąpiona systemem wsparcia i pomocy, które zapewnią każdemu dziecku ochronę jego godności, zaś całej rodzinie poczucie bezpieczeństwa w najtrudniejszych dla macierzyństwa i rodzicielstwa chwilach. Ochronie życia człowieka w okresie prenatalnym powinno towarzyszyć realne wsparcie także po jego narodzinach.

Cel ten wyraża, zawarte w obywatelskim projekcie Komitetu „Stop Aborcji”, zobowiązanie organów administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego do zapewnienia pomocy materialnej i opieki dla rodzin wychowujących dzieci dotknięte ciężkim upośledzeniem albo chorobą zagrażającą ich życiu, jak również dzieci poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Chcemy te postulaty rozwinąć i przekuć w plan wsparcia dla macierzyństwa i rodzicielstwa w Polsce.

Wśród najpilniejszych zmian należy wymienić:

1) Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem dotkniętym chorobą zagrażającą jego życiu

Potrzeba większej liczby specjalistów oraz niezależnego systemu opieki paliatywnej dla dzieci. Nieliczne hospicja perinatalne działają poza systemem publicznym, co czyni obecnie ich ofertę niedostępną dla wielu rodzin i ich dzieci. Tylko dzięki rozwojowi tej opieki zapewnimy eksperckie wsparcie w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, związanych ze śmiertelną chorobą dziecka.

2) Zwiększenie dostępności rehabilitacji leczniczej dla dzieci

Rehabilitacja lecznicza powinna być skierowana do tych dzieci, których schorzenia wiążą się z ciężką niepełnosprawnością wymagającą poddawania się ciągłym specjalistycznym zabiegom. Pierwsze lata życia są czasem, w którym podjęcie odpowiedniej rehabilitacji może znacząco wpłynąć na podniesienie sprawności chorego dziecka. Jej poszerzona dostępność przełoży się bezpośrednio na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych.

3) Wsparcie psychologiczne oraz wykwalifikowana asysta dla rodzin

Rodzina powinna mieć prawo do skorzystania z profesjonalnego wsparcia psychologicznego oraz bezpośredniej pomocy koordynatora wsparcia w pierwszym okresie wychowywania niepełnosprawnego dziecka.

4) Ogólnopolski telefon wsparcia

Ogólnopolski telefon wsparcia zapewni rodzicom kompetentną, pełną współczucia i rzetelną informację o przysługujących im prawach i świadczeniach oraz o możliwości uzyskania doradztwa i pomocy. Dzięki powszechnie rozpoznawalnej, telefonicznej linii wsparcia rodzicie odnajdą poczucie bezpieczeństwa, nie pozostaną osamotnieni wobec nowej sytuacji rodzinno-wychowawczej, możliwe będzie także skoordynowanie właściwej dla nich pomocy ze strony państwa oraz organizacji pozarządowych.

5) Usprawnienie funkcjonowania ośrodków adopcyjnych i procedury adopcyjnej

Obowiązujące przepisy wymagają zmian w zakresie koniecznym dla zapewnienia rodzicom, którzy z osobistych przyczyn nie chcą lub nie mogą sprawować opieki nad swym nowonarodzonym dzieckiem, możliwości oddania go do adopcji w sposób najlepiej służący dobru dziecka.

Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana o podjęcie we współpracy z rządem stosownych działań zmierzających do potwierdzenia pełnej prawnej ochrony życia, ściśle powiązanej z przyrodzoną i niezbywalną godnością ludzką (art. 30 i art. 38 Konstytucji RP), realizowania konstytucyjnego zadania ochrony życia rodzinnego (art. 47 Konstytucji RP) i prawa dziecka do wychowania w rodzinie (art. 48 Konstytucji RP). Podkreślamy też znaczenie narzędzi i systemu wsparcia służących ochronie życia i rodziny dla realizacji ciążącego na władzach publicznych obowiązku zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym i osobom niepełnosprawnym (art. 68 Konstytucji RP).

Liczę na to, że większość parlamentarna, w której programie zapisano ochronę życia od poczęcia oraz jednoznaczne odrzucenie eutanazji, poprze wypracowane rozwiązania wraz z projektem pełnej prawnej ochrony życia, zawartym w obywatelskim projekcie Komitetu „Stop Aborcji”.

 

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.