Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha

Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha

Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha, pozdrowienie bogate radością towarzyszyło tegorocznym rekolekcjom Wielkopostnym w parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie.

Autentyczne posłanie ewangeliczne. Pozdrowienie Pokój i Dobro jest formułą bardzo starą, udokumentowaną w literaturze ludów starożytnego Środkowego Wschodu począwszy od drugiego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa. Niewątpliwie św. Franciszek był apostołem pokoju – mówił Ojciec Edward Staniukiewicz, który przez cztery dni głosząc Słowo Boże, przewodniczył rekolekcjom w parafii. Przypomniał, że przeglądając źródła franciszkańskie znajdziemy informacje jak św. Franciszek chciał życzyć i ogłaszać wszystkim ten pokój, który sam nosił w sercu. W Regule niezatwierdzonej (1 Reg 14, 2) i w Regule zatwierdzonej (2 Reg 3, 13) poleca swoim braciom, aby wchodząc do jakiegokolwiek domu mówili: Pokój temu domowi!

Niewątpliwie tym przesłaniem kierowali się również błogosławieni męczennicy o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, franciszkanie którzy ponieśli śmierć pracując na misjach w Peru.

Rekolekcjonista z przejęciem mówił o ich życiu i działalności misyjnej w Pariacoto i Chimbote. Przypomniał krótkie biografie misjonarzy; o. Zbigniew Strzałkowski pochodził z Zawady koło Tarnowa, a o. Michał Tomaszek – z Łękawicy koło Żywca. Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Ochrzczony został w bazylice katedralnej w Tarnowie. Rodzice mieszkali w pobliskiej wsi Zawada, gdzie prowadzili małe gospodarstwo rolne. Ojciec jego nadto pracował jako szklarz. Zbigniew miał dwóch starszych braci, z którymi się razem wychowywał. W roku 1979 wstąpił do zakonu franciszkanów. W podaniu o przyjęcie napisał: „Pragnę służyć Panu Bogu w zakonie jako kapłan, w kraju lub na misjach, gdziekolwiek mnie Bóg powoła, pragnę naśladować św. Franciszka i bł. Maksymiliana Kolbego”.

Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 r. w Łękawicy k. Żywca. Tato Michała zmarł w 1969 r., pozostawiając wdowę z czworgiem dzieci (dwie córki i dwóch synów bliźniaków). Cały ciężar utrzymania i wychowania dzieci spadł na mamę Michała. Po maturze, w roku 1980, wstąpił do Zakonu. W podaniu o przyjęcie napisał m.in.: „Już od dawna jestem przekonany, że mam powołanie do kapłaństwa i Zakonu, co miałem okazję gruntowniej przemyśleć w Niższym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pragnieniem moim jest praca na misjach, by w ten sposób służyć Bogu i Niepokalanej”.

Słudzy Boży o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek zginęli za wiarę 9 sierpnia 1991 r. z rąk terrorystów z maoistowskiego ugrupowania o nazwie Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak).

Przywódcy Sendero Luminoso oskarżyli misjonarzy o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Misjonarze bowiem oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. 3 lutego, po sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty Franciszek wyraził zgodę na beatyfikację polskich franciszkanów: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy 9 sierpnia 1991 r. ponieśli śmierć męczeńską w Peru – przypomniał o. Edward.

W ostatnim dniu rekolekcji ojciec Edward wyraził przekonanie, że słowo Boże, które posiał w sercach i umysłach parafian przyniesie obfite owoce w życiu duchowym wspólnoty a przesłanie Pokój i Dobro będzie drogowskazem w życiu każdego z was. Błogosławiąc zgromadzonych na zakończenie mszy św. relikwiami męczenników, przytoczył słowa Pana Jezusa z Ewangelii według Świętego Jana – Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Warto wspomnieć, że na prośbę proboszcza Zygmunta Kokoszki, nasza parafia jako pierwsza w Diecezji Świdnickiej otrzymała relikwie I stopnia Męczenników z Pariacoto od Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych – Franciszkanów.

Materiał źródłowy: serwis franciszkanie.pl

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*