Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół w Wielki Czwartek. „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest natomiast w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.

Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 r. legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w 1264 r. napisał bullę „Transiturus”, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII (1334 r.), a Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone. W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto bp Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 r. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nową nazwę: uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Z Bożym Ciałem ściśle związana jest także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która obchodzona jest w piątek po oktawie Bożego Ciała”.
Jezus powiedział uczniom:

„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nigdy pragnąć nie będzie. (…) Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. (…) Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. (…)

Boże ciało

Procesje Bożego Ciała w dekanacie dzierżoniowskim, podobnie jak w całej Polsce, rozpoczęły się uroczystymi mszami św. Bezpośrednio po Eucharystii, wierni wyruszyli ze świątyni w procesji eucharystycznej, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Przy każdym ołtarzu odczytywano stosowny fragment Ewangelii nawiązujący do tematyki Eucharystycznej. W pochodzie liturgicznym Najświętszy Sakrament, chorągwie i poczty sztandarowe oraz parafianie szli za krzyżem procesyjnym. Wierni dali świadectwo swojej wiary. W tym roku szli z hasłem: Panie Jezu dziękujemy Ci, że jesteś z nami Ciałem i Krwią Swoją. W przemarszu ulicami miast i wsi wzięły udział również grupy i wspólnoty katolickie działające w parafiach. Procesje zakończyły się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą za Ojczyznę odśpiewaniem pieśni „My chcemy Boga, Panno Święta”. Masowy udział parafian w procesjach daje wyraźne świadectwo trwania Polaków w wierze i tradycji chrześcijańskiej. Tak długo, jak będziemy trwali w wierze katolickiej, tak długo będzie istniała Najjaśniejsza Rzeczpospolita.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.