Żywa manifestacja setek wiernych. Droga Krzyżowa na ulicach Dzierżoniowa

Żywa manifestacja setek wiernych. Droga Krzyżowa na ulicach Dzierżoniowa

W niedzielę, 9 kwietnia, kolejny już raz mieszkańcy Dzierżoniowa wyruszyli w Drogę Krzyżową, przeżywając cierpienie i mękę Pana Jezusa Chrystusa, który za nasze grzechy oddał życie, aby wypełniły się słowa Boga Miłosiernego o naszym zbawieniu.

Przed swoją męką Pan Jezus modlił się Psalmem miłosierdzia. Zaświadcza o tym Ewangelista Mateusz, gdy pisze, że «po odśpiewaniu hymnu» (Mt 26, 30) Jezus wraz z uczniami wyszli w stronę Góry Oliwnej. Podczas, gdy Jezus odprawiał po raz pierwszy Eucharystię, jako Wieczną Pamiątkę swojej realnej obecności pomiędzy nami, umiejscawiał symbolicznie ten najwyższy akt Objawienia w świetle miłosierdzia. W tymże samym horyzoncie miłosierdzia Jezus przeżywał swoją mękę i śmierć, świadomy wielkiej tajemnicy miłości, która wypełniła się na krzyżu. Świadomość, że sam Jezus modlił się tym Psalmem, czyni go dla nas chrześcijan jeszcze ważniejszym i sprawia, że powinien stać się on naszą modlitwą uwielbienia: «Bo Jego miłosierdzie na wieki» (Ps 136[135]).

«Cierpliwy i miłosierny» – to podwójne określenie spotykamy często w Starym Testamencie jako opis natury Boga. To Jego bycie miłosiernym znajduje swe potwierdzenie w wielorakich dziełach historii zbawienia, gdzie dobroć Boga zwycięża nad chęcią kary i zniszczenia. Psalmy w sposób szczególny okazują tę wielkość Boskiego działania: «On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem» (Ps 103[102], 3-4).

Dzierżoniowska Droga Krzyżowa 2017 rozpoczęła się modlitwą przed Krzyżem Milenijnym. Następnie pokonując trasę Drogi Krzyżowej słuchając komentarza objaśniającego cierpienie, mękę i śmierć Pana Jezusa, odmawiając modlitwę na kolejnych stacjach, procesja przeszła do parafii pw. Królowej Różańca Św., dalej do parafii pw. Św. Jerzego a zakończyła się w parafii pw. Maryi Matki Kościoła.

Była to żywa manifestacja setek wiernych ze wszystkich dzierżoniowskich parafii, której przewodniczył ks. Jarosław Leśniak, proboszcz parafii pw. Maryi Matki Kościoła. Uczestnicy dali świadectwo wiary katolickiej, przywiązania do nauk Chrystusowych wyznając wiarę w zmartwychwstanie i życie wieczne.

 

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*